Warsztaty twórcze dla dzieci

Warsztaty twórcze dla dzieci mają na celu przede wszystkim rozwijanie ich kreatywności, innowacyjnego myślenia, nie są nastawione wyłącznie na naukę konkretnych technik i umiejętności warsztatowych. Dzięki temu odnajdą się tam również dzieci, które uważają, że „nie umieją rysować.” Podczas zajęć będziemy konstruować, budować, bawić się twórczą materią – masami plastycznymi, wykorzystamy materiały recyklingowe i produkty spożywcze. Program może być oparty na historii sztuki od starożytności do czasów współczesnych – każde z zajęć poruszają jej zagadnienia i stanowią punkt wyjścia do przepracowania tematu w praktyce. Jest także możliwość zaprojektowania zajęć na temat, które dzieci aktualnie przepracowują w toku zajęć szkolnych czy przedszkolnych.

CZAS

Zajęcia trwają 1, 5 godziny zegarowej.

KOSZT

  • Materiały: papiernicze – 120 zł lub recyklingowe – 0 zł
  • Wynagrodzenie osoby prowadzącej, w tym przygotowanie autorskiego scenariusza warsztatu, zorganizowanie materiałów, przeprowadzenie zajęć: 250 zł
  • Dojazd na warsztaty – na terenie Poznania dojazd na warsztaty jest bezpłatny, poza Poznaniem płatny 1 zł/km odległości od Poznania według Google Maps

W PROGRAMIE

  • Zajęcia rozwijające innowacyjne myślenie i kreatywność.
  • Zabawy konstrukcyjne.
  • Różnorodne materiały, w tym recyklingowe, naturalne, spożywcze, masy plastyczne.
  • Tematyka oparta o historię sztuki, przybliżająca ją dzieciom przez praktyczne ćwiczenia.