Warsztaty dla nauczycieli

Często rzeczywistość szkolna i przedszkolna, nawał obowiązków, brak odpowiedniego miejsca i środków  utrudniają realizację zajęć twórczych z dziećmi. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące problemy: jak przeprowadzić zajęcia twórcze bez dużego nakładu środków finansowych? Jak poradzić sobie z przygotowaniem miejsca pracy oraz jego sprawnym uporządkowaniem?  Jak znaleźć równowagę pomiędzy wolnością dziecka – twórcy a zapewnieniem mu bezpiecznej przestrzeni do aktywności? Jego celem jest wyposażenie uczestników w teorię dotyczącą psychologicznych podstaw rozwijania postaw twórczych, praktyczne rady jak pobudzać twórcze myślenie uczniów i prowadzić zajęcia artystyczne w sposób prosty, niedrogi i skuteczny. Adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli edukacji elementarnej (przedszkole i klasy I-III Szkoły Podstawowej), nauczycieli przedmiotów artystycznych, edukatorów, ale także wszystkich zainteresowanych rozwijaniem kreatywności swoich uczniów. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną, które wzajemnie się uzupełniają i  umożliwiają uczestnikom samodzielne stworzenie bazy pomysłów do dalszej pracy.

Harmonogram szkolenia:

1,5 h – część teoretyczna:

– Teoretyczne podstawy rozwoju twórczych postaw u dzieci i młodzieży, rozwijania innowacyjnego myślenia, stosowania warsztatów twórczych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

– Wykorzystanie materiałów recyklingowych w działaniach twórczych.

– Dziecko jako twórca – dziecko jako odbiorca.

– Dlaczego warto skupiać się na procesie, a nie efekcie?

15 min – przerwa

1,5 h – część praktyczna:

– Ćwiczenia wykorzystujące zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowanie własnych scenariuszy zajęć na podstawie warsztatów twórczych.

– Omówienie powstałych projektów.