Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony cudanapatykach.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony cudanapatykach.pl.

2. Administratorem danych osobowych podanych w serwisie jest Karolina Kapustka zamieszkała w Poznaniu.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych obowiązują wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

4. Dane Osobowe przetwarzane są zawsze na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (dokonania zakupu, zamówienia usługi, etc.).

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji,
  2. poprzez dokonywanie wpłat oraz wykonywanie przelewów w sposób elektroniczny,
  3. poprzez wiadomości wysyłane poprzez pocztę elektroniczną.

6. Poprzez serwis zbierane są informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu kontaktu, zamówienia usługi, dokonania zakupu.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazane podmiotom państwowym (urzędy, służby porządkowe, etc.) gdy udostępnienie danych wynika z przepisów obowiązującego prawa.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Usunięcie danych nie jest możliwe w przypadku, gdy zaprzestanie ich przetwarzania uniemożliwiłoby wypełnienie obowiązków narzuconych przepisami prawa (prowadzenie księgowości, rozliczanie dotacji).

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stowarzyszenie Paradoks. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem karojan@op.pl.